Algemene voorwaarden

1. Reserveringen
Het reserveren van een vakantieverblijf kan zowel schriftelijk als telefonisch geschieden. Bij een akkoord van de verhuurder is de reservering definitief en is de gast aansprakelijk voor de huursom. Wij verzenden aan de gast zo spoedig mogelijk onze reserveringsbevestiging. Door de (aan)betaling te voldoen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Betaling
50% van de totale huursom, dienen twee weken na boeking datum tegelijk met het inzenden van de reserveringsopdracht aan ons te worden overgemaakt. De tweede helft van de huursom moet uiterlijk 3 weken voor het vertrek worden overgemaakt. Mocht dit bedrag 3 weken voor de vertrekdatum niet in ons bezit zijn, dan is de reservering ontbonden.

3. Annulering door de huurder
Wilt u om een dringende reden een boeking annuleren? Dan dient u dit schriftelijk/ telefonisch te doen. Bij annulering is de huurder verschuldigd; -vanaf de boeking tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 50% van de huursom; van 10 weken tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 75% van de huursom; vanaf 6 weken voor aanvang van de huurperiode en vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode; 100% van de huursom. U blijft echter aansprakelijk voor de bedragen, indien de annuleringsverzekering hierin niet voorziet.

4. Bewoning van het object
De woningen dienen bij vertrek in nette toestand te worden overgedragen. Het aantal in de huurovereen┬Čkomst aangegeven personen mag niet worden overschreden. Huurder is verantwoordelijk voor de woning en de inrichting daarvan en zal elke schade of vermissing, door zijn toedoen ontstaan, vergoeden. Huisreglementen zijn onderdeel van de huurovereenkomst.

5. Aansprakelijkheid
Voor schaden, ongelukken, verliezen of andere onregelmatigheden, die de gasten tijdens het verblijf zouden kunnen overkomen, zijn wij niet aansprakelijk te stellen.

6. Bijzondere omstandigheden
Wanneer wij door overmacht in welke vorm dan ook gedwongen zijn de huurovereenkomst op te schorten of te annuleren, dan kan dit geschieden zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

7. Correspondentie
Bij correspondentie gelieve u steeds het reservering datum te vermelden.

8. Prijswijzingen
Prijswijzingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet.

9. Huisdieren
Huisdieren zijn niet welkom.

10. Bezoekers
Bezoek dient u te melden.

11. Aankomst/vertrek
Aankomst tijd vanaf 15.00 uur, bij aankomst telefonisch contact over de sleutel. Vertrek tijd voor 10.00 uur, telefonisch melden voor vertrek.